Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Πρώτα θα μας τάζουν όλα τα “καλά” και ύστερα θα μας σφραγίζουν!»