200 ΕΚ Ευρώ πρόστιμο στην Ουγγαρία γιατί αρνείται να δεχθεί μετανάστες