Ἐκοιμήθη ἡ γιαγιὰ Βεατρίκη Καλαϊτζή, συμμαθήτρια τοῦ Ἁγίου Παΐσίου

Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν σήμερα Κυριακὴ 17/5/2020 ἡ γιαγιὰ Βεατρίκη Καλαϊτζή. Ὅσοι τὴν γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ ἔχουν νὰ μαρτυρήσουν πολλὰ γιὰ τὴν ἀγάπη της καὶ τὴν πνευματικότητά της. Πολύτεκνη μητέρα, γιαγιὰ μὲ πολλὰ ἐγγόνια καὶ δισέγγονα πολλά εξ αυτών ἐπιστήμονες, οἰκογενειάρχες, κληρικοί καὶ μοναχοί. Ὁ λόγος της πάντοτε παραμυθητικὸς γεμᾶτος ἀγάπη καὶ Λόγο Θεοῦ. Ὑπῆρξε συμμαθήτρια τοῦ Ἁγίου Παΐσίου, τὸν ὁποῖο καὶ εὐλαβοῦνταν ἰδιαιτέρως καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο πάντοτε εἶχε κάτι νὰ θυμηθεῖ καὶ νὰ ὑπενθυμίσει καὶ σὲ ἐμᾶς. Παραθέτουμε βίντεο μὲ μία συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ ὁμάδα νέων τὸ 2015 (πρὶν τὴν αγιοκατάταξη) μὲ σκοπὸ νὰ θυμηθοῦμε ὅλοι μας καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὶς μαρτυρίες καὶ τὶς ἐμπειρίες της σχετικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο. Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή της.
Καλὸ παράδεισο!
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα