Ἐκδρομὴ στὸ ….. ἐξωτερικό;

Καραμέτα Ἀλεξάνδρου,
πτυχιούχου τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν Α.Π.Θ

Θὰ ξεκινήσω κάπως ἀπότομα. Ἔχουμε ἤδη μπεῖ στὴν Ἀλβανία, ὁπότε μᾶς διηγεῖται ἡ ξεναγός μας τὸ ἑξῆς: «Σὲ προηγούμενη ξενάγηση μὲ σχετικὰ ἡλικιώμενες κυρίες, ἐνῷ ἤδη εἴχαμε περάσει τὰ Ἑλληνο – ἀλβανικὰ σύνορα καὶ ἐπισκεπτόμασταν διάφορες περιοχὲς μὲ ἔντονο ἑλληνικὸ στοιχεῖο, κάποιες κυρίες ρώτησαν ‘’μὰ καλά!


Πότε θὰ φτάσουμε Ἀλβανία; Ὅλο σὲ ἑλληνικὰ χωριὰ πᾶμε!!!» Αὐτὸ, λοιπὸν, διαπίστωσα καὶ ἐγὼ σὲ αὐτὴν τὴν ἐκδρομή. Τόση μὰ τόση γῆ ποτισμένη μὲ αἷμα καὶ ιδρώτα Ἑλληνικὸ κι παρ’ ὅλα αὐτὰ νὰ ἀποτελεῖ κομμάτι ἄλλης χώρας. Πολλὲς φορὲς ἐλευθερώθηκαν μὰ κι ἀντίστοιχες ξεπουλήθηκαν εἴτε ἀπὸ δῆθεν συμμάχους μας εἴτε ἀπὸ πολιτικούς, προφανῶς, ἕλληνες μόνον στὰ χαρτιά. Στάση κατευνασμοῦ τὴν ὁποία μέχρι σήμερα συνεχίζουν οἱ πολιτικοί μας. Ὅπως, σχετικά, μᾶς διηγήθηκε ἕνας ἱερέας στὴν πόλη τῆς Κ…, κατὰ τὴ διάρκεια ἐπισκεψης ἕλληνα πολιτικοῦ , τὸν ὑποδέχθηκε ὁ ἐκεῖ ἑλληνισμὸς καὶ ὁ ἱερέας αὐτὸς τὸν προϋπάντησε λέγοντάς του: «καλῶς ἤλθατε στὴν Β. Ἤπειρο!». Πρὸς μεγάλη του ἔκπληξη ὅμως ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρίθηκε: «μὰ καλὰ ἀκόμη μ’αὐτὰ τὰ παραμύθια ζῆτε;»


Βέβαια, δὲν σκοπεύω νὰ ἐπιμείνω στὰ ὅσα δεινὰ ὑπέφεραν ἢ ἀκόμη ὑποφέρουν οἱ ἐκεῖ διαβιοῦντες συνέλληνες, οὔτε στὴν ἀναξιότητα τῶν πολιτικῶν μας, οὔτε σ’ αὐτὴν ποὺ ἔχουμε ὡς ἔθνος λόγῳ τῶν πολλῶν μας ἁμαρτιῶν.

Θὰ ἤθελα νὰ ἐπικεντρώσω λίγο στὴν ἐλπίδα. Ἐλπίδα στὸν Θεὸ γενικότερα, μὰ καὶ στὴν ἐλπίδα ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὶς διάφορες προφητεῖες τῶν ἁγίων μας γιὰ τὸν λυτρωμὸ τοῦ ἔθνους μας. Θὰ παραθέσω ἀρχικὰ μερικὰ λόγια του ἁγίου Παϊσίου: «Μὴ φοβάστε. Ἐσᾶς θὰ σᾶς ἐλευθερώσουν κάτι παλαβοί· ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ ἔξω. Παλαβοὶ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, δηλαδὴ παλικάρια. Αὐτοὶ δὲν θὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ πολιτικές, καὶ θὰ μποῦν μέσα νὰ βοηθήσουν…. Λειτουργοῦν καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Πόνος εἶναι αὐτός. Μιὰ οἰκογένεια εἴμαστε καὶ μᾶς χώρισαν…. Τόσες φορὲς τὴν ἐλευθερώσαμε τὴ Βόρεια Ἤπειρο, τόσα αἵματα, τόσα κρυοπαγήματα! Δὲν θὰ πᾶν χαμένα ὅλα αὐτά». (Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ, «Ὁ πατὴρ Παΐσιος μοῦ εἶπε», ἔκδοση 18η, σελ. 76).

Τέλος, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ μιὰ ἀπόπειρα παράθεσης καὶ ἑρμηνείας κάποιων ἐκ τῶν προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ οποίου τὸν τάφο εἴχαμε τὴν εὐλογία – εὐτυχία νὰ προσκυνήσουμε στὸ Κολικόντασι. 

Α) ‘’Τὰ ὅρια τοῦ Ρωμαίικου θὰ εἶναι ἡ Βωβοῦσα (ποταμὸς Ἀῶος)‘’ 

Χάρτης τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου. Μαῦρο: Σημερινὰ κρατικὰ ὅρια Ἑλλάδος – Ἀλβανίας Μπλέ: Ὅρια Πρωτοκόλλου Κερκύρας (Αὐτόνομη Ἤπειρος – 1914) Κόκκινο: Ὅρια τῆς Ἠπείρου κατὰ τὶς ἀρχαῖες ἀναφορές.

Β) Θὰ μαζωχτῆ τὸ χιλιάρμενο στὸ Σκάλωμα (Ἅγιοι Σαράντα) καὶ θὰ ‘ρθοῦν κοκκινογέλεκοι νὰ πολεμήσουν γιὰ σᾶς. 

Γ) Ἡ λευτεριά σας θὰ ἔρθει λίγο πρωτύτερα ἢ λίγο ἀργότερα ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς πόλης (συλλογὴ Καλυβόπουλου ἀρ. 59) .

Δ) Οἱ κοκκινογέλεκοι θὰ διώξουν τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν πόλη καὶ 

Ε) Ὅταν θὰ δῆτε τὸ χιλιάρμενο στὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, τότε θὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα τῆς πόλης.

 

Δηλαδή, συμπεραίνεται ὅτι:
1. Κοκκινογέλεκοι καὶ χιλιάρμενο ἀναφέρονται στὸν ἴδιο στρατό.
2. Θὰ πολεμήσουν καὶ γιὰ τοὺς ντόπιους (‘’… καὶ θὰ ’ρθοῦν κοκκινογέλεκοι νὰ πολεμήσουν γιὰ σᾶς.) καὶ θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ θὰ διώξουν καὶ τοὺς τούρκους ἀπὸ τὴν Πόλη.
3. Τὸ χιλιάρμενο, ἀφενὸς παρουσιάζεται στὸ Σκάλωμα ( Ἅγιοι Σαράντα ), ἀφετέρου στὰ ‘’ἑλληνικὰ ὕδατα’’ ( τὸ τελευταῖο θυμίζει ΑΟΖ, ὅμως οἱ Ἅγιοι Σαράντα σήμερα δὲν εὑρίσκονται στὰ ἐθνικά μας ὕδατα.)
4. Ἄρα, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ δοῦμε τὸ χιλιάρμενο σὲ ἐθνικὰ ὕδατα, ἐὰν οἱ Ἅγιοι Σαράντα δὲν βρίσκονται σὲ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ, μᾶλλον, σημαίνει πὼς, όπως ἡ μία από τις προαναφερθεῖσες
προφητεῖες ἀναφέρει, (ἡ Γ) ἡ λευτεριὰ τῆς Β. Ἠπείρου θὰ ἔρθει λίγο πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τῆς Πόλης.

Τὰ τελευταῖα δὲ χρόνια φαίνεται ὅλο καὶ πιὸ καθαρὰ ὅτι ἡ σύγχρονη γεωπολιτικὴ (συμφέροντα τῶν μεγάλων) ὅλο καὶ συμπίπτει μὲ τὶς προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς ὀρθοδοξίας. Ἄλλωστε ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ κάποια φορὰ θὰ ἀναστηθεῖ ἡ πατρίδα μας.! Πάλι μὲ χρόνους μὲ καιροὺς πάλι δικά μας θὰ ’ναι!