ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Εὐτυχισμένα παιδιὰ δημιουργεῖ τὸ κοινὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι ἐπιβεβαιώνει ἔρευνα τεσσάρων βρεττανικῶν πανεπιστημίων. Τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν σὲ παραδοσιακὲς καὶ εὐτυχισμένες οἰκογένειες, ἔχοντας κοντὰ καί τούς δύο γονεῖς τους καὶ τρώγοντας τακτικὰ μαζί τους, εἶναι πιθανότερο νὰ ἔχουν ἀργότερα εὐτυχισμένες ζωές, ἀποκαλύπτει ἔρευνα τῶν βρεττανικῶν πανεπιστημίων Ἔσσεξ, Ὀξφόρδης, Γουόρικ καὶ Σάρεϊ, δεῖγμα τῆς ὁποίας ἦταν περίπου 100.000 ἄνθρωποι σὲ 40.000 νοικοκυριά.

OIKOGENEIA35352Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, τὸ νὰ τρώει ἕνα παιδὶ μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του, τοὐλάχιστον τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἀποτελεῖ παράγοντα – κλειδὶ γιὰ τὴ δημιουργία στενῶν δεσμῶν μὲ τοὺς γονεῖς του. Ἡ μελέτη ἐπιβεβαίωσε τὴν κεντρικὴ σημασία τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενειακῆς μονάδας γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴν ἰσορροπία τους ὅταν μεγαλώσουν. Διαπιστώθηκε μάλιστα ὅτι ἡ κατάρρευση μίας οἰκογένειας (πχ. λόγῳ χωρισμοῦ τῶν γονέων) κάνει περισσότερο κακὸ στὸ παιδὶ καὶ ἀπὸ τὸ ἐὰν αὐτὸ ζοῦσε στὴ φτώχεια. Ἡ μελέτη κατέδειξε ἀκόμη ὅτι «οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν ἴδιων τῶν γονιῶν καὶ μὲ τὰ παιδιά τους εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὴ νοητικὴ καὶ συναισθηματικὴ ἀνάπτυξη τῶν τελευταίων καὶ γιὰ τὴ σταθερότητα τῶν οἰκογενειῶν». Ἀκόμα, τονίζεται ὅτι «τὰ παιδιὰ εἶναι πιὸ εὐτυχισμένα μὲ τὴν οἰκογενειακὴ κατάστασή τους, ἂν οἱ γονεῖς εἶναι εὐτυχισμένοι μὲ τὴ σχέση ποὺ οἱ ἴδιοι ἔχουν μεταξύ τους». «Ἀκόμα καὶ ἕνα γεῦμα ἢ ἕνα δεῖπνο ἀπὸ κοινοῦ μὲ ὅλη τὴν οἰκογένεια εἶναι σημαντικό», ὑπογραμμίζουν οἱ ἐρευνητὲς καὶ ἀναφέρουν ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ τρῶνε συχνὰ μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς τους, δηλώνουν πολὺ συχνότερα ὅτι εἶναι εὐτυχισμένα, σὲ σχέση μὲ ὅσα παιδιὰ δὲν τρῶνε ποτὲ μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά τους ἢ τρῶνε μαζὶ λιγότερες ἀπὸ τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα.

Πηγή: ethnos.gr, http://xristianos.gr/ forum/viewtopic.php?t=5041

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα