Πόρισμα Ἀστυνομίας Κύπρου: Ἀθῶος ὁ Μητροπολίτης Μόρφου! Κατέπεσαν οἱ δημοσιογραφικὲς συκοφαντίες!

Δὲν ἐντοπίζει τελικὰ τὴν διάπραξη ποινικοῦ ἀδικήματος ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου ἡ Ἀστυνομία, σὲ σχέση μέ δηλώσεις του γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀμφίβολο κατὰ πόσον θὰ διωχθεῖ ποινικά. Μὲ αὐτὴ τὴν εἰσήγηση πῆγε ὁ φάκελος τῆς ὑπόθεσης στὴν Νομικὴ Ὑπηρεσία, ὁ ὁποῖος τώρα μελετᾶται ἀπὸ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα. 
Ὅπως ἔγραψε ὁ «Φ», ὁ Μητροπολίτης κλήθηκε τελευταῖος καὶ ἔδωσε γραπτὴ κατάθεση γιὰ τὰ ὅσα εἶχε ἀναφέρει σὲ ὁμιλία του καὶ προκάλεσε σάλο. 
Στὴν συνέχεια ὁλοκληρώθηκε ὁ φάκελος ὁ ὁποῖος τὴν περασμένη βδομάδα διαβιβάστηκε στὴν Νομικὴ Ὑπηρεσία μὲ τὸ εὔρημα πὼς δὲν ἐντοπίζονται ποινικὰ ἀδικήματα. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὴν κατάληξη αὐτὴ τῆς Ἀστυνομίας μέτρησαν οἱ ἐπεξηγήσεις ποὺ ἔδωσε ὁ Πανιερώτατος ὅσον ἀφορᾶ τὶς δηλώσεις του ξεκαθαρίζοντας τὴν θέση του λέγοντας…
ὅτι οἱ ἀναφορές του δὲν ἔγιναν στὴν κύρια ὁμιλία του ἀλλὰ ὕστερα ποὺ τοῦ ὑποβλήθηκε σχετικὴ ἐρώτηση. Φέρεται, ἐπίσης, νὰ ἀνέφερε ὅτι δὲν εἶπε κάτι ἄλλο παρὰ μόνο αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος. 
 
Μετὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας θὰ μελετήσει ὅλο τὸ ὑλικὸ ποὺ ὑπάρχει στὸν ἀνακριτικὸ φάκελο καὶ θ’ ἀποφασίσει γιὰ τὶς ὁδηγίες ποὺ θὰ δώσει σχετικὰ μὲ τὸν περαιτέρω χειρισμὸ τῆς ὑπόθεσης. Ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ συμφωνήσει μὲ τοὺς ἀνακριτὲς ἢ νὰ διαφωνήσει ἢ καὶ νὰ ἀποφασίσει κάτι ἄλλο. 
 
Οἱ ἀνακριτὲς τοῦ ΤΑΕ Ἀρχηγείου Ἀστυνομίας εἶχαν λάβει μεταξὺ ἄλλων, κατάθεση ἀπὸ τὸν Κώστα Γαβριηλίδη ποὺ εἶχε προβεῖ σὲ σχετικὴ καταγγελία στὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα, ἀπὸ ἐκπρόσωπο τῆς Μητρόπολης Μόρφου γιὰ τὴν ἀνάρτηση τοῦ σχετικοῦ βίντεο μὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Μόρφου Νεόφυτου καθὼς καὶ ἄλλα πρόσωπα. 
 
Ἡ ἔρευνα εἶχε ζητηθεῖ ἀπὸ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα Κώστα Κληρίδη τὴν 1η Αὐγούστου, μὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἀστυνομίας «γιὰ τὴν ἔναρξη διερεύνησης τοῦ ἐνδεχομένου διάπραξης ὁποιουδήποτε ποινικοῦ ἀδικήματος σὲ σχέση μὲ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ πανιερώτατου Μητροπολίτη Μόρφου σὲ σχέση μὲ ὁμοφυλοφίλους καὶ συναφῆ θέματα». 
 
Προηγήθηκε ὅπως προαναφέραμε, καταγγελία πρὸς τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα, ἀπὸ τὸν Κώστα Γαβριηλίδη, σύμβουλο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιὰ Πολυπολιτισμικότητα, Ἀποδοχὴ καὶ Σεβασμὸ στὴ Διαφορετικότητα, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε νὰ ἐρευνηθεῖ κατὰ πόσον οἱ ἀναφορὲς τοῦ Μόρφου συνιστοῦν δημόσια ὁμοφοβικὴ ρητορικὴ μίσους, «ἀφοῦ, ὅπως ὑποστήριξε, μὲ κατασκευασμένα ἐπιχειρήματα ὑποκινεῖ καὶ προωθεῖ τὴ μισαλλοδοξία πρὸς τὴν ΛΟΑΤΙ κοινότητα, ἐνῶ παράλληλα προσβάλλει γονεῖς ὁμοφυλόφιλων ἀτόμων καὶ στοχοποιεῖ κυρίως τὶς μητέρες αὐτῶν». 
 
Μιχάλης Χατζηβασίλης