ΠΩΣ ΤΟ FACEBOOK ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

.         Βαθιὲς ἀλλαγὲς στὶς κοινωνίες ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη θὰ φέρει ἡ χρήση τοῦ Διαδικτύου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διάδοση τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν τηλεφώνων καὶ τὴν ἐξάπλωση τῶν κοινωνικῶν δικτύων καὶ δὴ τοῦ Facebook, σύμφωνα μὲ μελέτη ποὺ δημοσιεύει τὸ BBC.
.          Ἡ ἔρευνα, μὲ τίτλο «Ταυτότητες τοῦ μέλλοντος» ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ λογαριασμὸ τῆς βρετανικῆς κυβερνήσεως μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν καθηγητὴ σὲρ Τζὸν Μπέντιγκτον, διαπιστώνει πὼς «οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες γίνονται, συνεχῶς, λιγότερο συνεκτικές». Τὰ κοινωνικὰ δίκτυα καὶ τὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια λλάζουν τν ποψη το χρήστη ναφορικ μ τ ποις εναι κα ποις εναι ρόλος του στ ζωή, σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη, ποὺ δημοσιεύει τὸ BBC.
.       Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν προσωπικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἰδιωτικότητα μεγαλώνουν, ἐνῶ τὰ φαινόμενα κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ συχνά. Τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, ποὺ καθόριζαν παραδοσιακὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅπως ἡ καταγωγή, ἡ θρησκεία καὶ ἡ ἐργασία, θὰ παίζουν στὸ μέλλον σαφῶς μικρότερο ρόλο στὴν ταυτότητά του.
.           Σὲ ἄτομα, κυρίως, νεαρῆς ἡλικίας, τὰ ἑπόμενα χρόνια, ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ προσωπικότητα θὰ ἐπηρεάζονται ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς «διαδικτυακὲς» ἐπιρροὲς ποὺ θὰ λαμβάνουν σὲ καθημερινὴ βάση.
.        «Σὲ γενικὲς γραμμές, τὸ διαδίκτυο βοηθάει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἀνακαλύψουν τὸν ἑαυτό τους. Ὡστόσο, οἱ πιὸ ντροπαλοί, μοναχικοὶ καὶ λιγότεροι ἑλκυστικοὶ ἄνθρωποι τείνουν νὰ καταργοῦν τὶς διαπροσωπικὲς ἐπαφὲς καὶ νὰ ἀρκοῦνται στὴν ἠλεκτρονικὴ κοινωνικὴ δικτύωση» τονίζει ἡ ἔρευνα.

 

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr