ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

KEYBOARD

 

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπου αναφέρονται όλες οι ευπάθειες και διαδικτυακές επιθέσεις, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω ευπάθειας του λογισμικού.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Ευπαθειών Τεχνολογίας της Εθνικής Βάσης Δεδομένων (NVD), έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας επειδή οι web servers προσβλήθηκαν από κακόβουλο λογισμικό.

Δημοσιεύματα και φήμες αναφέρουν ότι η σελίδα του NIST, εκμεταλλεύθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την διάδοση malware, κάτι που δεν ισχύει διότι δεν υπάρχουν αποδείξεις.

Η υπηρεσία μόλις αντιλήφθηκε το κακόβουλο λογισμικό, διέκοψε άμεσα τη λειτουργία της ιστοσελίδας, η οποία δεν έχει επανέλθει μέχρι και σήμερα. (toptech4u)