Πίστη στον καιρό των ανέσεων και Πίστη στον καιρό της δοκιμασίας!

 
Πόσοι χριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό χωρίς πραγματικά να πιστεύουν! Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά, όταν είναι ανάγκη να υπερασπισθούν τη δόξα του Θεού και των Αγίων του ενώπιον των “υιών του αιώνος τούτου” που τη βλασφημούν! Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός η πίστη τους εξανεμίζεται! Η πίστη αυτή λοιπόν ήταν μόνο λόγια. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βουλές του Κυρίου και να του πει «Γεννηθήτω το θέλημά Σου». Ή να αναφωνήσει: «Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον»  (Ιώβ α’ 21). Αν δεν γίνεται έτσι τότε πρόκειται για πίστη που ανθεί στον καιρό των ανέσεων αλλά απαρνείται τον Κύριο στον καιρό της δοκιμασίας.
 
Αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου»