Νέα «επίθεση» των Ανεξάρτητων Αρχών για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά και το θρήσκευμα στα Απολυτήρια

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Η είδηση συνοπτικά έχει ως εξής: «Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι προκειμένου να απαλλαγούν από το µάθηµα των θρησκευτικών, ενώ η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς την απόφασή της».

Τα σχόλια μας:

  1. Δεν είναι η πρώτη φορά που Ανεξάρτητες Αρχές ζητούν απαλλαγές από τα Θρησκευτικά χωρίς αναφορά στο θρήσκευμα, ούτε καν με τρόπο αρνητικό («δεν είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος») και διαγραφή του θρησκεύματος από τα Απολυτήρια. Παρόμοιες αποφάσεις της ίδιας Αρχής αλλά και εκείνης του Συνηγόρου του Πολίτη είχαν οδηγήσει το καλοκαίρι του 2008 στις γνωστές εγκυκλίους Στυλιανίδη για τις απαλλαγές που ταλαιπώρησαν Θεολόγους, Δασκάλους και τα σχολεία για πολύ καιρό.
  2. Η διαφορά από το 2008 μέχρι σήμερα είναι ότι πλέον υπάρχει η δεσμευτική για το Υπουργείο Παιδείας τελεσίδικη απόφαση 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι οι αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα ενώ τα Ανώτατα Δικαστήρια δεσμεύουν με τις αποφάσεις τους τη Διοίκηση. Πιο απλά, το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την σημερινή απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επειδή είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει την προαναφερθείσα τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
  3. Η ισχύουσα εγκύκλιος για τις απαλλαγές (αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015), γνωστή ως εγκύκλιος Λοβέρδου, αποτελεί συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας προς την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και επομένως οποιαδήποτε σκέψη αλλαγής της πρέπει να απορρίπτεται ως μη σύννομη.
  4. Και ένα σχόλιο πολιτικού χαρακτήρα. Επειδή οι τελικές αποφάσεις για τα ζητήματα παιδείας λαμβάνονται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία ο τρόπος με τον οποίο αυτή χειρίζεται τα ζητήματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Ελπίζουμε πως η τελεσίδικη απόφαση απόρριψης των εγκυκλίων Στυλιανίδη για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά αλλά και οι αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες έχουν ακυρωθεί τα Θρησκευτικά Φίλη – Γαβρόγλου θα αποτελέσουν κριτήριο λήψης πολιτικών αποφάσεων που θα κινούνται εντός της νομιμότητας και των επιταγών του Συντάγματος. Εάν παρ’ ελπίδα επιλεγεί πορεία διαφορετική, η αντίδραση θα είναι άμεση. Οι αναγκαστικές νέες προσφυγές στη δικαιοσύνη θα κατατεθούν αμέσως και ο αγώνας θα συνεχισθεί ανένδοτος.

 

Ολόκληρη η είδηση

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοο προκειμένου να απαλλαγούν από το µάθηµα των θρησκευτικών, ενώ η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς την απόφασή της.

Αναλυτικότερα, στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας:

1) στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

2) στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool» και

3) στην δήλωση του μαθητή ή του γονέα, ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.

Κατόπιν αυτών, η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή της έκρινε ότι:

«α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και

β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των θρησκευτικών, δεν είναι νόµιµες.

Παράλληλα, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, να:

«α) απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών,

β) µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και

γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ′ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».

Ο πρόεδρος της (ΕλΕΔΑ) Γιάννη Ιωαννίδης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικηγόρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, σε δήλωσή του χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την εν λόγω απόφαση της Αρχής.

Ειδικότερα, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει:

«Με μια πολύ σημαντική σημερινή της απόφαση (υπ′ αρ. 28/2019) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε δεκτές τις προσφυγές της ΕλΕΔΑ και της Ένωσης Αθέων και αποφάσισε ότι δεν είναι νόµιµες: α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και

β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των Θρησκευτικών, γιατί παραβιάζουν τις σειρά διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων ενώ εκθέτουν και τους μαθητές σε κινδύνους διακρίσεων.

Επιπλέον η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να:

α) απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών,

β) µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων, ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ′ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».

Πρόκειται για μια απόφαση που δικαιώνει το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων, η οποία λειτουργεί εγγυητικά, όταν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν επαρκώς τους όρους άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε αυτή τη φορά το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Αρχής».

huffingtonpost.gr  –  Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΠΗΓΗ