“Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

Β. ΗΠΕΙΡΟΣ

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε  ἡ ἐκδήλωση μέ θέμα “ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λάμια. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε  μετά ἀπό εὐγενική πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ἀνδρέα γιά νά ἐνημερώσει τήν κοινωνία τῆς Λαμίας γιά τό ἐθνικό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.

            Στό κατάμεστο ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ κέντρου, μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, βουλευτῶν τοῦ νόμου Φθιωτιδος, ἐκπροσώπων τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ, καί μέ τήν δυναμική παρουσία νέων Βορειοηπειρωτῶν, ὁ Μητροπολίτης Κονιτσης καί πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΥΒΑ κ. Ἀνδρέας ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν ἱστορική πτυχή  τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος. Ἀπό τή δημιουργία του τό 1913 μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, τούς ἀγῶνες τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιά τήν αὐτονομία τους, τό Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας, τήν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τους, τήν  3η ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό τό 1940, ὡς καί τούς φοβερούς διωγμούς  τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα, ὁ Σεβασμιωτατος παρουσίασε  σύντομα ἀλλά περιεκτικά τούς ἀγῶνες, τήν ἀγωνία καί τήν ἀντίσταση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ πού παρέμεινε, μόνος αὐτός ἀπό τά ἄλλα τμήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ  στή σκλαβιά γιά 600 χρόνια. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στόν φωτεινό καί ἐθναρχικό ρόλο τοῦ προκατόχου του ἀειμνήστου Μητροπολίτη Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ πού ξύπνησε τήν ὑπνώττουσα ἑλληνική κοινωνία καί ἀφύπνισε τίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς γιά συμπαράσταση στούς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς.

 Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔδωσε ὁ ὁμιλητής στήν σκιαγράφηση τῆς σύγχρονης κατάστασης τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ. Ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν φυγή τῶν Βορειοηπειρωτῶν  πού ἀλλοιώνει τήν πληθυσμιακή σύνθεση, τήν πολιτική  διάσπαση πού ἐπικρατεῖ στούς κόλπους τοῦ ἑλληνισμοῦ, τήν καταπάτηση τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων καί τήν μή ἀπόδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς  περιουσίας στόν κάτοχό της, τήν λεηλάτηση τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί στήν παραβίαση τῶν ἐκπαιδευτικῶν δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας, πού δέν μποροῦν ἐλεύθερα νά ἐκφράζονται στή μητρική τους γλώσσα. Ἰδιαίτερη μνεία ἔγινε γιά τήν περίπτωση τῆς Χειμάρρας πού ἐξακολουθεῖ νά βιώνει τήν ἀλβανική σκληρότητα, μέ τή θυσία ἑνός παιδιοῦ της, τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα πρίν 3 χρόνια, ἐπειδή μιλοῦσε τήν ἑλληνική γλώσσα.

            Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στίς εὐθύνες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους πού μέ τήν κατάργηση τῶν συντάξεων τοῦ ΟΓΑ στούς Βορειοηπειρῶτες δίνει τή χαριστική βολή γιά τήν ἐγκατάλειψή τους, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καί στούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ μιά ὑποτίμηση τῶν διεκδικήσεων πού θέτουν οἱ Τσάμηδες οἱ ὁποῖοι ἀντί νά ἀπολογοῦνται γιά τά ἐγκλήματά τους, ἐμφανίζονται τώρα ὡς τιμητές καί διεκδικητές.

 Ὁ Μητροπολίτης Ἀνδρέας ὑποστήριξε πώς τή δύσκολη αὐτή στιγμή, τό πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας ( πού ὑπεγράφη ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀλβανία) ἀποτελεῖ τή μόνη ρεαλιστική βάση ἐπίλυσης  τῶν προβλημάτων τῶν ἀδελφῶν μας, ἐνῶ εὐχήθηκε νά ἔλθει ἡ ὥρα πού θά γίνει πράξη τό ποθούμενο γιά τό ὁποῖο μιλοῦσε ὁ Προφήτης τῆς Ἀνάστασης τοῦ Γένους, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

            Κλείνοντας τήν ἐκδήλωση ὁ οἰκοδεσπότης Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος προσέφερε ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ἕνα ἀγαλματίδιο τοῦ ἐθνομάρτυρα ἥρωα τῆς περιοχῆς  Ἀθανασίου Διάκου στόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, τόν βεβαίωσε ὅτι συντάσσεται στό πλευρό του στόν ἀγώνα γιά τά δικαιώματα τῶν ἀδελφῶν μας καί εὐχήθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας νά ἀπολαύσει πραγματική ἐλευθερία στήν δράση της καί τή διαχείριση τῆς περιουσίας ποῦ τῆς ἀνήκει.

 Ὡς μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος τόσο γιά τήν πρωτοβουλία του νά διοργανώσει μία ἐξαιρετικά ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση ἐνημέρωσης τοῦ λαοῦ τῆς Λαμίας  σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅσο καί γιά τήν θερμή ἀγάπη καί φιλοξενία μέ τήν ὁποία περιέβαλε τόν Μητροπολίτη Κονίτσης καί τήν ἀντιπροσωπεία τῆς ΣΦΕΒΑ κατά τήν παραμονή μας στή Λαμία.

 

http://www.sfeva.gr/1CA5A912.el.aspx