Εκοιμήθη αιφνιδίως ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Μαρτύριος

Εξεδήμησε εις Κύριον ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Μαρτύριος. Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε χθες.

 

Ο Αρχιμανδρίτης Μαρτύριος, κατά κόσμον Μαρίνος Ντίκεϋ, ειδικευμένος άριστα εις την Πληροφορικήν, ενετάχθη εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα ως μοναχός τον Σεπτέμβριον του έτους 2009 και εχειροτονήθη διάκονος τον Νοέμβριον του 2009, ιερεύς δε το έτος 2014 και έλαβε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου το έτος 2019.

Υπηρέτησεν ευσυνειδήτως εις τας ανατεθείσας αυτώ διακονίας, ήτοι εις τον Ναόν της Αναστάσεως, την Αρχιγραμματείαν, την Πατριαρχικήν Σχολήν Σιών, την Οικονομικήν Επιτροπήν, την εις Κύπρον Εξαρχίαν του Παναγίου Τάφου και κατά τα τελευταία έτη εις το προσκύνημα της Μαδηβάς.

Την πρωΐαν της Δευτέρας, 19ης Μαΐου / 1ης Ιουνίου 2020, ευρέθη νεκρός εις το δωμάτιον αυτού υπό του ηγουμένου της Μονής Μαδηβά Αρχιμανδρίτου Ραφαήλ και μετηνέχθη εις νοσοκομείον της πόλεως αυτής, ένθα και επεβεβαιώθη ο θάνατος αυτού, ως προκληθείς εκ καρδιακού επεισοδίου.

Την πρωΐαν της Τρίτης, 20ης Μαΐου/ 2ας Ιουνίου 2020, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Την μεσημβρίαν της ημέρας αυτής εψάλη η νεκρώσιμος ακολουθία αυτού εν Μαδηβά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου και συμμετεχόντων των Αρχιμανδριτών Ιννοκεντίου και Ιερωνύμου και ιερέων και μελών του ποιμνίου της Μαδηβά”.

?????????????????????????????????????????????????????????

 

ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ