ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του Διαγωνισμού «Ανακάλυψε την Ελλάδα σου», που αποτελεί συνδιοργάνωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι» και του Κ.Ε.Π. και έχει ως στόχο την, όσο το δυνατό, πληρέστερη γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Χώρας μας και απευθύνεται σε Έλληνες και Φιλέλληνες, σε όλους όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα ανά την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε στις 01 Ιανουαρίου τ.ε. και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2013, ενώ σε αυτόν δύνανται να μετάσχουν άτομα άνω των 14 ετών από όλες της Περιφέρειες της Ρωσίας. 

Η κριτική επιστροπή αποτελείται από στελέχη της Βιβλιοθήκης «Δάντε Αλιγκέρι» κακού Πολιτισμού. Οι διαγωνιζόιμενοι καλούνται να απαντήσουν στις κάτωθι 18 ερωτήσεις και να τις αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  konkurs@cbs-uz.ru (συντονιστής του Διαγωνισμού ο αρμόδιος πολιτιστικών προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης κ. Eduard Lyushin, tel: +7 (495) 930-34-64). συμπληρώνοντας, παράλληλα :

– Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο,

– ηλικία

– πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση,

– τηλέφωνο επικοινωνίας,

– ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .

 

Τα βραβεία του Διαγωνισμού:

Έπαινος-τιμητική διάκριση, καθώς και διάφορα δώρα, μεταξύ άλλων ελληνικά προϊόντα, που φημίζονται για την ποιότητά τους, βιβλία, λευκώματα, ξενάγηση στην Ελλάδα, αναμνηστικά σουβενίρ κ.α.

 

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Απρίλιο (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν περαιτέρω),

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δύνασθε να αντλήσετε στου Δικτυοτόπους της Βιβλιοθήκης www.cbs-uz.ru  και του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού www.hecucenter.ru

Ερωτήσεις του Διαγωνισμού «Ανακάλυψε την ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥ»

 

1.     Кто является действующим президентом Греции?

Ποιός είναι σήμερα ο εν ενεργεία πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας;

 

2.     В каком году были установлены дипломатические отношения между Грецией и Россией?

Πότε συνήφθησαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Ρωσίας;

 

3.     Кто является Послом Греции в России в настоящее время?

Ποιός είναι σήμερα ο πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία;

 

4.     Что символизируют синие и белые полосы греческого флага?

Πώς ερμηνεύονται και τί συμβολίζουν οι γαλανόλευκες γραμμές της ελληνικής σημαίας;

 

5.     В каком году была принята первая греческая Конституция?

Πότε ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της νεότερης Ελλάδας;

 

6.     Назовите первое независимое греческое государственное образование, которое было учреждено, при непосредственном участии России, за 30 лет до обретения Грецией независимости от османского ига.

Αναφέρατε το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κρατικό θεσμό, που ιδρύθηκε, με την άμεση δραστηριοποίηση της Ρωσίας, 30 χρόνια πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό.

 

7.     Назовите крупное морское сражение (дата, место), с непосредственным участием российского флота, имевшее международный резонанс и ускорившее процесс освобождения Греции от иноземного ига.

Αναφέρατε σημαντική ναυμαχία (ημερομηνία, τόπος), με διεθνή απήχηση,  στην οποία έλαβε μέρος και ο ρωσικό στόλος, και η οπία συνέβαλε στην επίσπευση της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον ξένο ζυγό.

 

 8.     Сколько букв в греческом алфавите?

Πόσα γράμματα εμπεριέχει το ελληνικό αλφάβητο;

 

9.     Самая длинная река Греции?

Ποιός είναι ο μακρύτερος ποταμός της Ελλάδας;

 

10.  Назовите самый большой греческий остров?

Κατονομάσατε το μεγαλύτερο ελληνικό νησί.

 

 

11.  Какой город являлся первой столицей Греции после обретения независимости в 1830 году?

Ποιά πόλη της Ελλάδας υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα μετά την απελευθέρωση της χώρας το 1830;

 

12.   В какой город в 2011 году Ассоциация международных марафонов и пробегов решила перенести свою штаб-квартиру?

Σε ποιά πόλη αποφάσισε, το 2011, να μεταφέρει την έδρα της η Ένωση Διεθνών Μαραθωνοδρόμων;

 

13.   Что Вы знаете о ребетике?

Τί γνωρίζετε για το «ρεμπέτικο»;

 

14.   «Прекрасное без суеты и красота без изнеженности» – в этом изречении отражается квинтэссенция древнегреческой цивилизации, духа Эллады. Когда, кем и при каких исторических обстоятельствах оно было произнесено?

«Φιλοκαλούμεν μετ΄ ευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας» – σε αυτή τη φράση συνοψίζεται το απαύγασμα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, της φιλοσοφίας, του πνεύματος της Αρχαίας Ελλάδας. Από ποιόν, πότε και υπό ποιές ιστορικές συνθήκες εκφωνήθηκε;

 

15. Античная драма. Истоки, формирование, эволюция.

Αρχαίο δράμα. Ρίζες, εμφάνιση, εξέλιξη.

 

16.  Знаменитый греческий танец – «сиртаки». Когда он впервые был показан публике и каковы его истоки?

Πότε πρωτοπαρουσιάστηκε ο γνωστός, διεθνώς, ελληνικός χορός «συρτάκι» και ποιές οι καταβολές του;

 

17.  Когда, в новое время, были возобновлены Олимпийские игры?

Ποιά χρονιά, κατά τους νεότερους χρόνους, αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες;

 

18.    Назовите греческий художественный фильм, участвующий в программе Первой недели греческого кино в Москве, организованной Греческим культурным центром в марте 2012 года, завоевавший самое большое количество наград на международных кинофестивалях.

Κατονομάσατε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, που συμμετείχε στην, οργανωθείσα από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού το Μάρτιο του 2012, πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στη Μόσχα, η οποία έχει αποσπάσει το μεγαλύτερο αριθμό διεθνών διακρίσεων και βραβείων.