Γέροντας Θαδδαίος – Συμβουλές για τον αυστηρό

Η αυστηρότητα προς τους πλησίον μας είναι επικίνδυνη.

Ο αυστηρός άνθρωπος μπορεί να προοδεύσει μονάχα μέχρις ενός σημείου, και παραμένει απλά στο επίπεδο της φυσικής εγκράτειας.

Πρέπει κανείς να είναι ευγενής, πράος και φιλεύσπλαχνος στις σχέσεις του με τους ανθρώπους.

 

ΑΣΚΗΤΙΚΟΝ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα