Έβρος: Διάβαση Ευκαιρίας Υδάτινου Κωλύματος -Ενεργητική Άμυνα (ΦΩΤΟ)

Έβρος: Διάβαση Ευκαιρίας Υδάτινου Κωλύματος & Ενεργητική Άμυνα – Δυο ασκήσεις με ιδιαίτερο μήνυμα προς την Άγκυρα που ανεβάζει τους τόνους

Έβρος: Κατά το διήμερο, Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, διεξήχθησαν δύο
Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) στα Κέντρα Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων (ΚΕΠΜ) στην περιοχή του νομού Έβρου και μία ΤΑΜΣ στο Πεδίο Ασκήσεων «ΑΕΤΟΥ», στην Αλεξανδρούπολη.

Στις ασκήσεις, στις οποίες εξετάστηκαν διαδικασίες και τεχνικές Διάβασης Ευκαιρίας Υδάτινου Κωλύματος και Ενεργητικής Άμυνας από Συγκρότημα Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού, συμμετείχε προσωπικό και μέσα του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ») και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ).

 

ARMY VOICE