Άγιος Παΐσιος: «Ἡ νηστεία νὰ γίνεται μὲ φιλότιμο…»