Η Ενωμένη Ρωμηοσύνη κοντά στους Αποδήμους

Ὁ Τομέας τοῦ Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ τῆς ΕΡΩ καὶ μέλη τῆς ΕΡΩ, στὰ πλαίσια τῆς διάδοσης τοῦ πνεύματος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, πραγματοποιήσαμε ἐπίσκεψη στὴν Γερμανία καὶ στὸ Βέλγιο. 
Στὶς 5-9-2023 ὁ π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου ὁμίλησε στοὺς ὁμογενεῖς στὸν ἱερὸ ναὸ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ρούσελχαϊμ μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ἡ μέριμνα του γιὰ τοὺς νέους». κ. Δῆμος Θανάσουλας ἐν συνεχείᾳ ἀνέπτυξε μὲ ἁπλὰ λόγια τὸ θέμα: «Τί εἶναι Ρωμηοσύνη». Ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἐν Γερμανίᾳ Ἑλλήνων ἦταν συγκινητικὴ τόσο ἀπὸ ἄποψη προσέλευσης ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ θερμότητα τῶν συναισθημάτων τους. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ποὺ ταξίδεψαν δύο καὶ τρεῖς ὧρες γιὰ νὰ φθάσουν στὸν Ἱερὸ Ναὸ ὅπου γινόταν ἡ ἐκδήλωση!
 Ἐξίσου συγκινητικὴ ἦταν καὶ ἡ μεγάλη συμμετοχὴ τῶν νέων παιδιῶν γεννημένων στὴν Γερμανία, ἀλλὰ μὲ Ρωμαίικο φρόνημα καὶ δίψα γιὰ νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ μάθουν.
 Δημιουργήθηκαν ὡραῖες παρέες καὶ δόθηκαν ὑποσχέσεις γιὰ ἐνεργὴ συμμετοχὴ Ρωμηῶν ἀπὸ τὴ Γερμανία στὴν ἐκδήλωση τῆς Ἱερισσοῦ τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο.
 Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ὁδικῶς μεταβήκαμε στὶς Βρυξέλλες ὅπου στὶς 7-9-23 ἔγινε συνάντηση μὲ τὴν ὑπὸ σύστασιν ὁμάδα τῆς ΕΡΩ στὸ Βέλγιο σὲ πολὺ θερμὸ κλίμα. Ἀνταλλάχθηκαν ἀπόψεις καὶ προβληματισμοὶ καὶ σχεδιάστηκαν κοινὲς ἐκδηλώσεις ποὺ σὺν Θεῷ ἐλπίζουμε νὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.
 
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ ἐπισκεφθοῦμε Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ προσκυνήματα τῶν ἀποδήμων, νὰ γνωρίσουμε Ἱερεῖς καὶ Μοναχοὺς ποὺ δίνουν τὸν εὐλογημένο ἀγῶνα τους γιὰ νὰ στηρίξουν καὶ νὰ ἑνώσουν τοὺς ἀποδήμους -καὶ ὄχι μόνο- Ὀρθοδόξους Χριστιανούς! 
Τὰ λόγια τους ἦταν ἕνα πολύτιμο μάθημα γιὰ ὅλους μας καθὼς μπορέσαμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν Οἰκουμενικότητα τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τὸ πόσο διψᾶ ἡ Εὐρώπη γιὰ τὴν πνευματικότητά της.
 
Μᾶς συγκίνησε ἡ φιλοξενία καὶ ἡ χαρά των Ρωμηῶν, ὅπου κι ἂν τοὺς βρήκαμε καί – πιστέψτε μας – βρίσκονται παντοῦ! 
Διαρκῶς μᾶς ἔλεγαν πόσο σημαντικὴ ἦταν γιὰ αὐτοὺς ἡ ἐπίσκεψή μας. Τὰ λόγια τους αὐτά μας γεμίζουν εὐθύνη γιὰ τὶς μελλοντικές μας δράσεις. Τοὺς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀγάπη τους! 
Δοξάζουμε τὸ Θεὸ γιὰ αὐτὸ τὸ εὐλογημένο ταξίδι!
 
Ὁ Τομέας τόῦ Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ τῆς ΕΡΩ