Η Ολυμπιακή παιδεία στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ Σεπτέμβριος / Οκτώβριος 2020

Γράφει η Διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών της Σχολής Σαχέτι, κα Αντωνία Παπάζογλου.

Tο Ελληνικό Τμήμα της Σχολής Σαχέτι την περίοδο αυτή (και όχι για πρώτη φορά) υλοποιεί Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος δημιούργησαν πλούσιο και ποικίλο υλικό ( βίντεο, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, κατασκευές, έρευνες) έτσι  ώστε όλοι οι μαθητές του σχολείου από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό έως και το Λύκειο, να μάθουν για την ιστορία των αρχαίων και σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων και τις αξίες τους, να ευαισθητοποιηθούν για θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό και την διαφορετικότητα, να συμμετέχουν έντιμα στα αθλήματα και να δημιουργήσουν, καλλιεργώντας τις ιδιαίτερες δεξιότητες τους.

Οι γνώσεις αυτές στη συνέχεια θα γίνουν πράξη και βιωματική εμπειρία για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου /Λυκείου στα γήπεδα του σχολείου, όπου το Αθλητικό Τμήμα έχει επιλέξει προσεκτικά τα αθλήματα, τηρώντας τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που επιβάλλονται λόγω του COVID 19, ενώ για τους μικρούς μαθητές του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου τα αθλήματα που έχουν επιλέξει οι Ελληνίδες νηπιαγωγοί, θα γίνουν στον ιδιαίτερο χώρο τους.

Παραθέτουμε υλικό (4 video) που δημιούργησε η αποσπασμένη εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, η κα Μάτση Χριστίνα, η οποία υπηρετεί στη Σχολή Σαχέτι, για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες του σχολείου.

1. ΤΗΕ OLYMPIC EDUCATION
https://sahetimy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cmatsi_saheti_co_za/Ee0yuG5IQXxAkSYSz1qg1I4B6vVaXWrZEykvDVus7G6neA?e=vtMaEH

• Αναφορά στις βασικές αξίες και στους στόχους της ολυμπιακής παιδείας
• Ολυμπιακή εκεχειρία
• Ξενάγηση στην αρχαιά ολύμπια

2. ΤHE ANCIENT OLYMPICS
https://sahetimy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cmatsi_saheti_co_za/EZDAV2emeWxOtjgbisX7f0B08uwSHyvrduwAwFxtkmcwg?e=5H4r5a

Βασικά ιστορικά στοιχεία για τη γέννηση των αρχαίων ολυμπιακών αγώνων:

• Τόπος τέλεσης
• Οργανωτές των αγώνων
• Αθλήματα
• Εκεχειρία
• Βράβευση νικητών

3. ΤΗΕ MODERN OLYMPICS https://sahetiy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cmatsi_saheti_co_za/EbL5SgANeDJPl6xJkGNCnIMBGpfdVJkV
fEJPpK0bspkW4A?e=3UDMIp

• Ιστορική αναδρομή στην αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων
• Αθλήματα
• Χειμερινοί, παραολυμπιακοί αγώνες
• Σύμβολα Ολυμπιακών αγώνων

• Τελετές Ολυμπιακών αγώνων

4. THE OLYMPICS FOR KIDS
https://sahetiy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cmatsi_saheti_co_za/EVXdklnzWqZJll9F9f0hBXUBzx0vL0_N
MV5HEf9ZjMdpJA?e=mEeiP3

• Μύθοι για την γέννηση των αγώνων
• Video για μικρά παιδιά με την ιστορία των αγώνων και τα αθλήματα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα