Η ΔΙΣ θεωρεῖ τὴν ἑκουσία ἔκτρωση ὡς φόνο καὶ δὲν τὴν ἀποδέχεται

Συνῆλθε ἐχθὲς καὶ σήμερα, 3 καὶ 4 Φεβρουαρίου 2020 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. 
Κατὰ τὶς δύο Συνεδρίες ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐνέκρινε: 
 
– Τὸν νέο Ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
– Τὴν πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ τῆς Εὐποιίας σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοση Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος «περὶ ὑποβολῆς Ἀπολογισμοῦ τῶν Δαπανῶν διὰ τὴν Φιλανθρωπικὴν Διακονίαν κατὰ τὸ ἔτος 2019 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ… τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». 
– Τὶς προτάσεις τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος:
α) περὶ τῆς ἐπισήμου παρουσιάσεως τοῦ ἐκδοθέντος Ζ’ Τόμου τῶν Πρακτικῶν του Ζ’ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ θέμα: «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοὶ τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»,
β) περὶ τῆς διοργανώσεως τοῦ Θ’ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὸ ἔτος 2020 καὶ
γ) περὶ τῆς ὀργανώσεως τῶν Ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων ἐπὶ τὴ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τὸ ἔτος 2021. 
– Τὸν Προϋπολογισμὸ τῆς Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὸ οἰκονομικὸ ἔτος 2020. 
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος λαβοῦσα ὑπ’ ὄψη τῆς τὰ ἐσχάτως ἀνακύψαντα ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν ἐκτρώσεων καὶ βασιζομένη ἐπὶ τῆς ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζει τὴν θεολογικὴν αὐτῆς θέσιν περὶ τοῦ ἐμβρύου ὡς πλήρους καὶ ἀκεραίου ἀνθρώπου ἀπὸ τῆς στιγμῆς τῆς συλλήψεώς του γι’ αὐτὸ καὶ θεωρεῖ τὴν ἑκουσία ἔκτρωση ὡς φόνο καὶ δὲν τὴν ἀποδέχεται. 
 
Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐκτιμώσα τὴν ἀπόφαση τῆς Ὑπουρ-γοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀξιοτίμου κ. Νίκης Κεραμέως περὶ τῆς καταργήσεως στὰ σχολεῖα Ἃ/θμίου καὶ Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς ἀργίας τῆς ἑορτῆς καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῶν προστατῶν τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας (30ή Ἰανουαρίου) ὡς ἡμέρα ἐκκλησιασμοῦ καὶ ἄλλων ἐπικαίρων ἐκδηλώσεων, ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴ πρὸς αὐτὴν σχετικοῦ συγχαρητηρίου γράμματος. 
 
Τέλος, ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν καὶ ἀσχολήθηκε μὲ θέματα Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα. 
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα