Εκδήλωση της ΕΡΩ Λαμίας: «Αθανάσιος Διάκος ο Μάρτυρας και Ομολογητής»