Εγκατέλειψε την Αθήνα για μια καλύτερη ζωή στο χωριό