Ἐνημερωτική ἡμερίδα γιά τά ἐπιτραπέζια σταφύλια Crimson (seedless), Κιλκίς 23-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ἡ  Διεύθυνση Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καί Κτηνιατρικῆς τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Κιλκίς καί ἡ Ἀγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Κιλκίς καί τό Κέντρο Εὐρωπαϊκῆς Πληροφόρησης Κεντρικῆς Μακεδονίας  

σᾶς προσκαλοῦν στήν ἡμερίδα μέ θέμα: 

 

“Ἐπιτραπέζια σταφύλια Crimson (seedless)” 

Ποικιλία μέ ἔντονο ἐξαγωγικό ἐνδιαφέρον 

 

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 10π.μ 

Συνδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς

Γ. Καπέτα 17 – 61100 – Κιλκίς