Μένουμε στό χωριό!

                                                                                                                                   Σαπρανίδη Χρίστου,

                                                                                        ὑπευθύνου τομέα ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης Ε.ΡΩ

Οἱ τιμές ἀγροτικῶν προϊόντων, στά ἀνοικτά Super Markets μέ τήν εὐλογία τῶν ἰθυνόντων, ἐκτοξεύθηκαν στά ὕψη χωρίς νά ἀντιδράσει κάποιος.

Αὔριο πιθανόν νά μήν ὑπάρχουν ἄφθονα ἀσφαλῆ καί ποιοτικά τρόφιμα. Εὐκαιρία εἶναι τώρα νά ἐπιστρέψουμε, ὅσοι μποροῦμε, ἀρχικά στό δικό μας παρασκευασμένο φαγητό καί νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν παραγωγή δικῶν μας πρώτων ὑλῶν, ὅπως ἀπό καιρό ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καί ὁ Ἀγροτικός Τομέας πρέσβευε.

Μαζί μέ τόν ἐκκλησιασμό πρέπει νά διεκδικήσουμε καί τήν πρόσβαση, μέ ὅλα τά μέτρα προφύλαξης, σέ χώρους παραγωγῆς διατροφικῶν προϊόντων.

Τώρα. Ὁ ἐγκλεισμός μας στά σπίτια εἶναι πνευματικά καί σωματικά ἐπικίνδυνος. Πρέπει νά διεκδικήσουμε τήν πνευματική καί σωματική μας τροφή.

Ἄς καταξιωθεῖ τελικά σήμερα καί ὁ μεγάλος ἀγωνιστής τῆς ὑπαίθρου, ὁ κτηνοτρόφος καί ὁ γεωργός, ἐπαγγελματίας καί ἐρασιτέχνης, πού ἐργάζεται γιά τήν παραγωγή τῆς τροφῆς μας ζώντας στό περιθώριο καί χωρίς ἀναγνώριση, στήν ἐρημωμένη ἑλληνική ὕπαιθρο.

Ἴσως αὐτή ἡ ὕπαιθρος νά εἶναι ἡ σανίδα σωτηρίας τοῦ τόπου. (Ἤδη στά χωριά μας ἐπέστρεψαν καί ζοῦν στά σπίτια πού ἐγκατέλειψαν ἀρκετοί. Τό μένουμε σπίτι στό χωριό εἶναι πιό ἀσφαλές ἀπό τό μένουμε σπίτι στήν πολυκατοικία).

‘’Ἴσως ἦλθε ἡ ὥρα νά προσκυνήση ὁ βασιλιάς τόν τσομπάνο’’, ὅπως εἶπε ὁ μακαριστός Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ