Εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Εμπειρία Αγίου Όρους» στην Αθήνα στις 18-3-2017