Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ψήφισμα υγειονομικών σε αναστολή Νομού Καβάλας

Όπως ήδη γνωρίζετε, από 1/9/2021, δηλαδή εδώ και 11 μήνες περίπου, χιλιάδες εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4820/2021, έχουμε τεθεί σε αναστολή εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μηδενικό εισόδημα, χωρίς ασφάλιση και χωρίς το δικαίωμα της εργασίας οπουδήποτε αλλού.