Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΣΠΙΔΑ»

Συστήθηκε νομοθετική αρχή αποτελούμενη από Αμερικανούς, Ισραηλινούς, Ελλαδίτες και Κυπρίους με άδηλους σκοπούς!

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει μεθοδεύσει την εκχώρηση εκ των κυριότερων αρμοδιοτήτων του νομοθετικού σώματος σε μια Διεθνή διακοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από Αμερικανούς, Ισραηλινούς, Κύπριους και Έλληνες.