Δημοσιεύσεις ετικέτας «Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω»

Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω

Ταύτα μεν είπεν ο Άγιος. Ο δε Επίσκοπος της Εφέσου Μαρίνος ονόματι, ακούσας ταύτα, λέγει εις τον ανθύπατον· εγώ νομίζω, ότι θαυμάσιον πράγμα ηκολούθησεν εις την υπόθεσιν ταύτην, όθεν ας ακολουθήσωμεν εις αυτόν.