Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ τιμώντας τή μνήμη τοῦ προστάτη της  Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως […]