Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Η αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 δε συνάδει με τα επίπεδα εμβολιασμού σε 68 χώρες καθώς και σε 2947 κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε ένα αρκετά σημαντικό και διαφωτιστικό άρθρο στο περιοδικό ‘European Journal of Epidemiology’.  Αυτό ξεκίναγε αναφέροντας ότι υπήρχε διεθνώς το αφήγημα ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των νέων κρουσμάτων, στις χώρες του πλανήτη, οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Πῶς ὡς ἕνα βασιλικό συνοικέσιο μετ᾿ ἀλλοφύλλων καί ἀλλόγλωσσων τῆς μακεδονικῆς δυναστείας συνετέλεσε στόν ἐκχριστιανισμό τῶν Ρώσων

Τὸ τελευταῖο πρόσωπο τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, ποὺ ἐνεπλάκη σὲ διπλωματικὸ γαμικὸ συναλλάγιο καὶ ἀπασχόλησε τὰ ἱστορικὰ κείμενα, ἦταν ἡ θυγατέρα τοῦ Ρωμανοῦ Β΄, Ἄννα, καὶ ἀδερφὴ τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου (976-1025).