Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΚΛΕΣΙΜΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ»

Οὐ γὰρ ἔχομε ὧδε μένουσαν πόλιν

Πέρασε ὁ καιρός, πέρασαν μέτρα καὶ μέτρα,καὶ τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι πάψαμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ μία κανονικότητα. Τὸ κυριότερο, δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει ξανὰ «κανονικότητα» ὅπως τὴν ἐννοοῦμε