ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΟΓΔΟΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012)