«Ρωμνιός» – Δέκατο όγδοο τεύχος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014)