ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013)