«Ἐρῶ» – Εικοστό τέταρτο τεύχος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015, 24ο)