Κείμενα ὀρθοδόξου περιεχομένου σὲ ὀκτὼ γλῶσσες ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη!‏

poliglossi

 

Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ διάστημα ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη δραστηριοποιεῖται στὴν μετάφραση κειμένων ὀρθοδόξου περιεχομένου σὲ ὀκτὼ ξένες γλῶσσες. Ὀρθόδοξοι ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διαβάζουν στὴν δίκή τους γλώσσα βίους ἁγίων ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων θεολογικῶν ἄρθρων ποὺ ἀναρτῶνται διαδικτυακά. 
Ἀξίζει πραγματικὰ κάθε ἔπαινος στὴν προσπάθεια αὐτὴ ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης στὴν οἰκουμενική της διάσταση! Στοὺς παρακάτω συνδέσμους μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφτεῖτε τὴν σελίδα κάθε γλώσσας:
Ρουμανικά: www.comuniuneortodoxa.ro/
Σλοβακικά: www.pravoslavnekrestanstvo.sk/
Ἀραβικά: www.roumortodox.org/
Ἀρμενικά: www.orthodoxkyanq.org/
Ἀγγλικά: www.orthodoxpath.org/
Ἀλβανικά: www.orthodhoksiaebashkuar.al/
Γερμανικά: www.orthodoxeeinheit.de/

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα