Ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα γιά ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀναρτοῦμε ἔνα υποδειγμα ἐπιστολῆς γονέα πρός το Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν το ὁποῖο καταρτίστηκε ἀπὸ Νομικοὺς πού ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ζήτημα. Καλοῦμε τὸν καθ’ ὕλην ἁρμόδιο φορέα γιὰ τὸ θέμα, τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, νὰ κινητοποιηθεῖ καταλλήλως γιὰ νὰ περισωθεῖ ὁ ὀρθόδοξος καὶ ὁμολογιακὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ_ΒΙΒΛΙΟΥ_ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα