Ὁ ὀρθόδοξος λόγος διώκεται! Τὸ Youtube κατήργησε τὸ κανάλι μὲ τὶς ἐκπομπὲς τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη!

Μετὰ τὴν πρὸ λίγων μηνῶν φίμωση ἑνὸς ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὀρθόδοξα διαδικτυακὰ κανάλια στὸ Youtube σήμερα διαπιστώνουμε τὴν κατάργηση τοῦ καναλιοῦ ὅπου ἦταν ἀνηρτημένες πολλὲς ἐκπομπὲς τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη.
Γιὰ ὅσους τυχὸν δὲν γνωρίζουν στὶς ἐκπομπὲς ἀναλύονταν θέματα θεολογικά, ἱστορικά, ἐθνικὰ καὶ συχνὰ ἄκρως ἐπίκαιρα καὶ ἐπίμαχα ὅπως ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ λαθρομετανάστευση, ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ πολλὰ συναφῆ!
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ δύο τελευταῖες ἐκπομπὲς τοῦ π. Ἀρσενίου ἦταν ἀφιερωμένες στὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς λαθρομετανάστευσης καὶ ἴσως αὐτὲς ἀποτέλεσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ διαδικτυακοῦ καναλιοῦ.
Νὰ ἐπισημάνουμε ἐπίσης ὅτι ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης δὲν εἶναι τυχαῖο πρόσωπο. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς φιλοσοφικῆς καὶ τῆς θεολογικῆς σχολῆς Α.Π.Θ. καὶ διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ. Ἀπὸ τὸ 1987 ἐγκαταβιώνει στὸ Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου Βατοπαιδίου Χαλκιδικῆς.
Τὸ 1991 ὁρίσθηκε ἐντεταλμένος τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κασσανδρείας γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ ἔχει λάβει μέρος σὲ ὅλες τὶς ἐτήσιες Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Εἶναι Σύμβουλος ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Παρακαταθήκη», ποὺ στοχεύει στὴ διατήρηση καὶ προβολὴ τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας.
Οἱ ἡμέρες «ἐλευθερίας τοῦ λόγου» ἔχουν πρὸ πολλοῦ παρέλθει! Ὁ διωγμὸς ἐντείνεται μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς καὶ ὀφείλουμε ὅλοι νὰ λάβουμε θέση γιὰ νὰ προασπίσουμε τὰ θεμελιώδη καὶ ὑπαρξιακὰ γιὰ τὸ Γένος μας μεγέθη: τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καὶ τὴν Πατρίδα μας.

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/11/youtube.html