ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1500 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ

Ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα γιὰ τὴ στάση τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὴν σχεδιαζόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη εἰσέπραξε τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης στὴ σχετικὴ διαβούλευση ποὺ ὁλοκληρώθηκε σήμερα τὸ μεσημέρι. Δὲν τρέφουμε βέβαια αὐταπάτες γιὰ τὶς κυβερνητικὲς προθέσεις, παρὰ τὸ πλῆθος τῶν σχολίων ἀντίδρασης. Τώρα πιὰ ὅμως ἡ σχετικὴ νομοθετικὴ πρωτοβουλία τῆς κυβέρνησης στερεῖται ἀπὸ κάθε ἄλλοθι δημοκρατικότητας καὶ ἑπομένως οἱ Βουλευτές μας ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ ψηφίσουν στὴ Βουλὴ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι δὲν γνώριζαν. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ ἀγώνας καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων μας δὲν πρέπει νὰ σταματήση ἐδῶ. Σειρὰ ἔχουν συνάξεις, ἄρθρα στὸν Τύπο καὶ ὁμιλίες καὶ κυρίως ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν «ἀδιάφορων» καὶ «χλιαρῶν» ἀδελφῶν μας. Πρόκειται γιὰ δράσεις στὶς ὁποῖες ὀφείλουμε νὰ συμμετέχωμε ὅλοι μας. Ἂς μὴν φοβηθοῦμε μήπως χαρακτηριστοῦμε ὡς «γραφικοὶ» ἢ «φανατισμένοι». Αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ κινδυνεύει εἶναι ἡ ἴδια μας ἡ ψυχὴ καὶ ὄχι ἡ γνώμη τῶν ἄλλων γιὰ ἐμᾶς. Τὰ Σημεῖα τῶν Καιρῶν εἶναι ἐδῶ καὶ εἶναι τόσο καθαρὰ ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἀγνοήση.

Τί θὰ κάνουμε λοιπόν; Θὰ κρύψουμε τὸ κεφάλι στὴν ἄμμο;

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα