Νομικό κενό προέκυψε στον διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες

Μια «νάρκη» στο έργο έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων ενδέχεται να κρύβει η προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής του αναδόχου του έργου. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού βασίζονται σε υπουργική απόφαση η οποία σήμερα δεν ισχύει.

Eιδικότερα, στους γενικούς όρους της διακήρυξης αναφέρεται ότι η διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8028/1/34/27-8-2000 ΥΑ του υπ. Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β΄/1101/6-9-2000). Η απόφαση αυτή που –κατά σύμπτωση– υπογράφεται από τον σημερινό υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ορίζει ότι η διαδικασία προμηθειών και πληρωμής υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και βαρύνει τις πιστώσεις των απορρήτων δαπανών.

Στόχος της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με την απόφαση αυτή, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, ήταν να «τρέξουν γρήγορα» τα έργα υποδομών ασφάλειας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Την απόφαση αυτή ωστόσο επικαλείται η προκήρυξη του έργου των ταυτοτήτων που κατάρτισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την οποία  υιοθέτησε η κυβέρνηση της Ν.Δ. Ο ν. 2286/1995 ωστόσο έχει καταργηθεί με το άρθρο 377 σημείο (53) του ν. 4412/2016, πλην ορισμένων παραγράφων του, οι οποίες όμως δεν αφορούν τις απόρρητες προμήθειες της ΕΛ.ΑΣ. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η κατάργηση του ν. 2286/1995 καταργεί αυτόματα οποιοδήποτε δευτερογενές δίκαιο που απορρέει από τις διατάξεις του, όπως η εν λόγω υπουργική απόφαση που αναφέρεται ότι διέπει τη διακήρυξη του έργου των ταυτοτήτων. Συνεπώς, κάθε κατακύρωση του έργου θα μπορούσε να καταπέσει, είτε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον δεν υπήρχε κάποια προσφυγή, είτε στο ΣτΕ εφόσον θα προσέφευγε κάποιος ενδιαφερόμενος κατά της κατακύρωσης του έργου.

Σημειώνεται ότι η νέα νομοθεσία περί προμηθειών Δημοσίου (ν. 4412/2016) προβλέπει ακριβώς τι και πώς εξαιρείται από τις διατάξεις του όταν πρόκειται για απόρρητες συμβάσεις και προμήθειες. Στην περίπτωση αυτή, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, στο θέμα του έργου των ταυτοτήτων, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διατάξεις του 3978/2011.

Ειδικότερα, ο ν. 4412/2016 (άρθρο 15, παρ. 3) ορίζει ότι «η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137)…». Μάλιστα, ο ίδιος νόμος επιβάλλει πρώτα να τεκμηριωθεί γιατί η εν λόγω προμήθεια δεν εμπίπτει στον ν. 4412/2016 και στη συνέχεια να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 3978/2011.