ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΡΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 7-2-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
 
Στὸν ἀπόηχο τοῦ συλλαλητηρίου γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη τὴν Κυριακὴ 7-2-2016, θὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ κάνουμε ἕνα σύντομο ἀπολογισμό. Δὲ θὰ σταθοῦμε στὰ ὅποια ἄσχημα καὶ προβληματικὰ πού δεδομένα ὑπῆρξαν στὴ συγκεκριμένη συγκέντρωση. Αὐτὰ ἤδη τὰ ἀνέδειξαν ἀλλοῦ ἄλλοι ἀρθρογράφοι μὲ τόσο ζῆλο, διεισδυτικότητα καὶ ὀξύτητα ὥστε νὰ δικαιώνεται  ἀπόλυτα μιὰ παλιὰ Μικρασιάτικη παροιμία πού λέει «Κάλιο βόλι Τούρκικο παρὰ πένα ἀπὸ Ἕλληνα». 
 
Ἐπειδὴ ὅμως ἀρχὴ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης εἶναι «τὸ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακὸν» ἐμεῖς θὰ θέλαμε νὰ ἀναδείξουμε τὰ σημαντικὰ θετικὰ στοιχεῖα τῆς συγκέντρωσης πού ὑπερίσχυσαν καὶ κάνανε τὴ διαφορά. 
Πρῶτο καὶ σημαντικὸ ἡ συμμετοχή. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ ἀποχώρησαν προτοῦ ξεκινήσει ἡ πορεία, τὸ πλῆθος πού παρέμεινε ἦταν τόσο ὥστε ὅταν ἡ κεφαλὴ τῆς πορείας βρισκόταν στὸ Σύνταγμα, ἡ οὐρὰ ἦταν περίπου στὴν Ὁμόνοια. Ἑπομένως ἂν καὶ οἱ ἐπίσημες ἐκτιμήσεις τῆς ἀστυνομίας ἦταν γιὰ 5 χιλιάδες ἄτομα, στὴν πραγματικότητα ἦταν κάπου μεταξὺ 8 μὲ 10 χιλιάδες.
 
Δεύτερο καὶ σημαντικό, τὸ πλῆθος τῶν νέων παιδιῶν. Ἡ ἀναλογία τοὺς ἦταν πολὺ μεγάλη σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχες παλαιότερες συγκεντρώσεις. Στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία ἦταν νέοι καὶ νέες μὲ ἤρεμο βλέμμα, λαμπερὸ πρόσωπο, ἦθος στὴ συμπεριφορά τους, αὐτογνωσία καὶ καλὴ ἀγωνία. Μᾶς γέμισαν ἐλπίδα γιὰ τὶς δύσκολες καὶ ἀπαιτητικὲς ἡμέρες πού μᾶς περιμένουν.
 
Καὶ τέλος, πολὺ θετικὸ στοιχεῖο  ἦταν ὁ ἀπόηχος τῆς ἐκδήλωσης. Πολλοὶ περίμεναν νὰ ἀποτύχει ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση καθὼς στηρίχθηκε καὶ γνωστοποιήθηκε ἀπὸ ἐλάχιστους. Ὡστόσο τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ νεολαία πού συμμετεῖχε, ἀνάγκασαν ἀκόμη καὶ τὰ συστημικὰ μέσα νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἐκδήλωση καὶ ἔτσι μὲ τὸ μεῖζον κατ’ ἐμᾶς θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καὶ τῆς Ἀχρήματης Κοινωνίας. 
Ἀρκετὰ ἄρθρα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέσα ἀφοῦ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποκρύψουν τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου προσπάθησαν μὲ ἐπιλεγμένες φωτογραφίες καὶ ἐπιχειρήματα πού ἀφοροῦσαν τὴν αἰσθητικὴ (ἐμφάνιση καὶ ὄψη) ὁρισμένων ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ἐκδήλωση. Αὐτὸ κατέδειξε ἀφενὸς μὲν τὸ ὅτι στεροῦνται ἐπιχειρηματολογίας ἔναντί των εὔλογων ἀντιδράσεών μας στὸ θέμα ἀφετέρου δὲ ἀποκάλυψε τὴ φασιστικὴ νοοτροπία τῶν μέσων αὐτῶν, ἀφοῦ ὡς γνωστὸν οἱ διακρίσεις καὶ στιγματισμοὶ γιὰ λόγους αἰσθητικῆς ὑπῆρξαν καὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι βασικὸ ἐργαλεῖο τοῦ φασισμοῦ.
 
Μετὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ κατέστη σαφὲς ὅτι τὸ ποίμνιο “οὐ καθεύδει”. Καὶ ὅπως λέει ὁ λαὸς μας “τὸ ἀγώι ξυπνάει τὸν ἀγωγιάτη”.  Τὸ ποίμνιο λοιπὸν εἶναι ἀνήσυχο καὶ πρόθυμο νὰ ἀγωνιστεῖ τὸν καλὸν ἀγώνα. Προσμένει μὲ λαχτάρα τὸ νεῦμα τῶν Ποιμένων του γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἡ Πατρίδα μας εἶναι πρόθυμη νὰ κρατηθεῖ στὴν πίστη της.
 
Στὸν ἀγώνα αὐτὸ κατὰ τῆς ὑποδούλωσης τῆς ψυχῆς μας, σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θὰ κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατό, μὲ ποικίλες δράσεις πού ἑτοιμάζουμε. Εἴμαστε ἀνοικτοὶ στὶς προτάσεις σας, τὰ ἄρθρα σας, τὴ συνδρομή σας καὶ τὴν καλοπροαίρετη κριτική σας. Θὰ εἶναι μάλιστα μεγάλη μας χαρὰ ἡ συμμετοχή μας σὲ καλοπροαίρετο καὶ εὔσχημο  διάλογο μὲ ὅσους ἔχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις καὶ στάση ἀπέναντι στὸ μεῖζον  ζήτημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.   
 
Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. Καὶ στὸν ἀγώνα αὐτόν, τὸν πιὸ σημαντικὸ στὴν ἱστορία τοῦ Γένους μας, δὲν περισσεύει κανένας.              

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα