ΤΗ Η΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΗΧΟΣ Β΄- ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄