ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. ΗΧΟΣ Δ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Ε΄