ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012. ΤΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΙΓΝΙΟΥ