ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ