ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ. ΗΧΟΣ Δ΄- ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν