ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012. ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΥ