ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΠΛΟΥ. ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ – ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄