ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ