ΔΙΑΦΟΡΑ

Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν σου…Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος γ΄ Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι.Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων:

ΔOΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ:

Τραγούδια καὶ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς διημερίδας στὴ Λάρισα…………………………………….

Σύντομος ἀπολογισμὸς τῆς διημερίδας ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη στὴ Λάρισα:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ” ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΗΣ 27 ΚΑΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011: