ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ